CBEA Erfrecht advocatuur

Bij een overlijden van een ouder, partner of een andere naaste wordt u geconfronteerd met het erfrecht.
Een overlijden is niet alleen verdrietig, maar ook een bron van onduidelijkheden over rechten en plichten van erfgenamen. Helaas leiden die onduidelijkheden vaak tot conflicten.
Om de familierechtelijke relaties te respecteren, worden menselijke en emotionele aspecten altijd  in afwegingen betrokken.

Het Nederlandse erfrecht is een complex rechtsgebied. Er zijn maar weinig advocaten in Nederland die gespecialiseerd zijn in het erfrecht. Internationaal erfrecht is nog complexer, en dat vakgebied kent in Nederland slechts zeer weinig specialisten.

CBEA | Cross Border Erfrecht Advocatuur is expert op het gebied van Nederlands en internationaal erfrecht. Germaine Kuis heeft al ruim twintig jaar ervaring met advies en rechtsbijstand rondom de afwikkeling van omvangrijke nalatenschappen, waarin vaak (internationale) vastgoed- of aandelenportefeuilles.

Als al in een vroeg stadium wordt samengewerkt met een advocaat, kan een afwikkeling vaak soepel verlopen.  Anders dan een boedelnotaris, kan een advocaat één partij bijstaan en adviseren. Indien onverhoopt toch een conflict ontstaat, kan de advocaat doorgaan met het behartigen van de belangen van de cliënt terwijl een notaris in zo’n geval zijn werkzaamheden moet neerleggen en cliënten moet doorverwijzen.
CBEA treedt daarom ook vaak op als ‘fluisteraar’. Op de achtergrond adviseert Germaine een  executeur of afwikkelingsbewindvoerder hoe belangen van erfgenamen goed te behartigen.

Testimonial

When you are searching for a lawyer we all ask ourselves, who is this person? Are they any good? Do they know their subject very well? and of course, are they going to offer good value?
I have worked with Mr. Germaine Kuis continuously since 2009. We battled against some of the most prestigious law firms in The Hague and we have won, not once, but again and again. Germaine is not just a lawyer she is an expert in Dutch inheritance law. At the end of the day, that is what you really need – an expert. I have no hesitation in recommending mr Germaine Kuis.
V. Jacobs, Canada

 


Overweegt u inzet van een ervaren erfrechtdeskundige die uw belangen goed behartigt?
Bel of mail Germaine Kuis:
+31 (0) 629 027 283
g.kuis@cbea.nl