CBEA | Cross Border Erfrecht Advocatuur

Wij staan u bij in het betrokken, tactvol en discreet afwikkelen van complexe nalatenschappen, binnen Nederland en internationaal.

Het Nederlandse erfrecht is een complex rechtsgebied, en er zijn maar weinig advocatenkantoren in Nederland die als CBEA | Cross Border Erfrecht Advocatuur volledig gespecialiseerd zijn in het erfrecht.
Internationaal erfrecht – waarbij vermogen in het buitenland ligt en waardoor buitenlands erfrecht van toepassing kan zijn – is zo mogelijk nog complexer, en in dat vakgebied is sinds 2000 Germaine Kuis  in Nederland een van de zeer weinige ervaren  specialisten.

Deskundig en ervaren

CBEA is expert op het gebied van Nederlands en internationaal erfrecht. Germaine Kuis heeft al ruim twintig jaar ervaring met advies in en rechtsbijstand bij de afwikkeling van complexe, vaak grensoverschrijdende  nalatenschappen, waarin regelmatig  (internationaal) vastgoed, familiebedrijven, andere rechtspersonen of aandelenportefeuilles zijn opgenomen.
Maar ook bij minder complexe of omvangrijke nalatenschappen binnen Nederland zal zij zich volledig inzetten om uw nalatenschap zo goed mogelijk af te wikkelen.

Betrokken, tactvol en discreet

Een overlijden is niet alleen verdrietig, maar roept ook onduidelijkheden op over de precieze rechten en plichten van erfgenamen en betrokkenen.
Helaas leiden die onduidelijkheden maar al te vaak tot spanningen, belangentegenstellingen en zelfs conflicten.
CBEA zal altijd betrokken, tactvol en discreet uw (familie-)relaties respecteren, en waar mogelijk menselijke en emotionele aspecten in alle afwegingen betrekken.
Waar nodig zal CBEA natuurlijk pal staan voor uw belangen. CBEA heeft met succes diverse rechtszaken voor cliënten gevoerd.

Discreet advies

Als ervaren expert treedt CBEA ook vaak op als ‘fluisteraar’.  Discreet op de achtergrond adviseert Germaine dan u als executeur, afwikkelingsbewindvoerder of erfgenaam hoe om te gaan met uw  zaak zonder dat bij de andere belanghebbende(n) bekend is dat u professioneel advies van een advocaat heeft. Mocht uw zaak niet eenvoudig op te lossen zijn dan kunt u uw advocaat alsnog in de openbaarheid brengen. Met een ‘fluisteraar’ voorkomt u juridische fouten die later mogelijk nadelig kunnen uitwerken.

Testamenten

CBEA stelt regelmatig testamenten op, juist als sprake is van buitenlands vermogen. Het buitenlandse erfrecht wordt eerste uitgezocht en verwerkt in het testament. Zo wordt voorkomen dat pas na een overlijden blijkt dat een testament verkeerd uitwerkt.

Betrek al in een vroeg stadium een advocaat

Als al in een vroeg stadium wordt samengewerkt met een advocaat, zal de afwikkeling van een nalatenschap vaak soepeler verlopen.
Anders dan een boedelnotaris, kan een advocaat één partij adviseren en -in rechte- bijstaan. Indien onverhoopt toch een conflict ontstaat, kan de advocaat doorgaan met het behartigen van de belangen van zijn cliënt terwijl een notaris in zo’n geval zijn werkzaamheden moet neerleggen en zijn cliënten moet doorverwijzen.

Register Estate Planner

CBEA is geregistreerd Register Estate Planner.
Germaine heeft als notarieel jurist al veel kennis van fiscale zaken. Daarnaast heeft zij ook een gedegen specialisatieopleiding in estate planning gevolgd en zich daarmee .
bekwaamd in de juridische, fiscale en financiële aspecten van onder meer nalatenschapsplanning, huwelijk en scheiding en bedrijfsopvolging. Dat geeft haar voldoende kennis om al deze aspecten te overzien en cliënten ook hierin te adviseren en te begeleiden.

Overweegt u inzet van een ervaren erfrechtdeskundige die uw belangen goed behartigt?
Bel of mail Germaine Kuis:
+31 (0) 629 027 283
g.kuis@cbea.nl