Schulden in een nalatenschap

Schulden in een nalatenschap

In het Wetboek Erfrecht staan de schulden genoemd die tot een nalatenschap worden gerekend:

  • de schulden van de erflater toen hij overleed, zoals onbetaalde rekeningen.
  • de kosten die voor de uitvaart worden gemaakt
  • bepaalde belastingschulden, waaronder de erfbelasting die erfgenamen moeten betalen
  • de kosten die moeten worden gemaakt bij het afwikkelen van de nalatenschap
  • speciale, niet vaak voorkomende schulden die in het Wetboek Erfrecht staan.

Als er meer schulden in de nalatenschap zitten dan opbrengsten, noemen we dat een negatieve nalatenschap.