Executeur

Executeur

Een erflater kan in zijn testament een of meer executeurs aanwijzen, die bevoegd zijn om de nalatenschap af te wikkelen.
De executeur kan een erfgenaam zijn, of een notaris, een accountant of iemand anders.
Als er een executeur is, mogen de erfgenamen de nalatenschap niet meer zelf afwikkelen.

De taak van de executeur houdt op als de nalatenschap is afgewikkeld. Daarna mogen de erfgenamen de nalatenschap gaan verdelen.