Last

Last

Een last is een verplichting in een testament om iets te doen of te laten. Vaak is een last gekoppeld een vergoeding in een erfstelling of een legaat. Een erfgenaam krijgt die erfstelling of het legaat alleen als hij aan de verplichtingen uit de last voldoet.