Legitieme portie

Legitieme portie

De wet bepaalt dat een kind -en soms een kleinkind- van een erflater altijd recht heeft op deel van een nalatenschap, namelijk op de helft van wat hij als erfgenaam volgens de wet had gekregen.
Zelfs als een kind in een testament onterfd is, kan het een beroep op zijn legitieme portie doen. Daardoor wordt hij schuldeiser in de nalatenschap.
Ook als een kind niet onterfd is, maar uit de nalatenschap minder krijgt dan zijn legitieme portie, kan het een beroep op zijn legitieme portie doen.
Een kind of kleinkind dat een beroep op zijn legitieme portie doet, noemen we legitimaris.