Erfopvolging

Erfopvolging

Bij erfopvolging gaan het geld, de spullen en de schulden van de erflater naar de erfgenamen.
Ook sommige rechten en verplichtingen van de erflater kunnen op erfgenamen overgaan.
De goederen, schulden, rechten en verplichtingen van de erflater kunnen overgaan op verschillende personen. Bijvoorbeeld op erfgenamen, legatarissen en mensen die een voordeel uit last ontvangen.
Erfopvolging kan beschreven zijn in een testament waarin staat welke erfgenaam wat krijgt.
Dit noemen we “erfopvolging krachtens uiterste wilsbeschikking”
Als er geen testament is, dan bepaalt het Wetboek Erfrecht de erfopvolging.
Dit wordt “erfopvolging bij versterf” genoemd.