Afwikkelen

Afwikkelen
(van een nalatenschap)

Voordat een nalatenschap verdeeld kan worden, moet hij afgewikkeld worden:  hij moet klaar gemaakt worden om te kunnen verdelen.

In een afwikkeling moeten bijvoorbeeld alle schulden van de nalatenschap worden betaald, abonnementen worden opgezegd en sommige spullen verkocht.
Soms moeten er ook nog erfgenamen worden opgespoord.

Vaak gebeurt de afwikkeling door een speciaal aangewezen persoon: een executeur of een vereffenaar.