Testament

Testament

Een testament is een document dat de erflater ondertekent bij de notaris. Een andere naam voor testament is: uiterste wilsbeschikking.
Vaak vertelt een erflater aan zijn notaris aan wie hij wat wil geven als hij overlijdt. De notaris schrijft die wensen zo op, dat ze ook juridisch kloppen.
Het origineel van een testament wordt bewaard door de notaris, de erflater krijgt een kopie.
In een testament kan bijvoorbeeld ook staan wie de erflater tot executeur benoemt en wie de voogd over zijn kinderen mag worden.
Alle testamenten worden geregistreerd in het Centraal Testamentenregister. Na het overlijden van een erflater kunnen mogelijke erfgenamen daarin zoeken of hij een testament had.