Erfstelling

Erfstelling

In de erfstelling bepaalt een erflater in een testament wie zijn erfgenamen zijn. De erfstelling geeft aan wie de erfgenamen zijn, en wat die aan geld, spullen en schulden, en rechten en verplichtingen uit de nalatenschap erft.