Internationaal erfrecht

Internationaal erfrecht

Het komt steeds vaker voor dat een nalatenschap een internationaal karakter heeft, en over landsgrenzen heen afgewikkeld moet worden.
Bijvoorbeeld wanneer een erflater een woning, bedrijf of andere vermogensbestanddelen in het buitenland heeft, zoals een vakantiehuis in Frankrijk, Spanje of Italië of een appartement in Monaco, een deelneming in Luxemburg, Ierland of Amerika of een bankrekening in Zwitserland.
Of wanneer u erft van een in het buitenland woonachtige erflater, of juist als niet in Nederland woonachtige van een Nederlandse erflater.

Het is niet onwaarschijnlijk dat u, vooral in Angelsaksische landen, te maken krijg met zogenaamde trusts. Dit zijn afgescheiden vermogens waarop bijzondere regels van toepassing zijn. Het Nederlandse recht kent zelf geen trusts, maar erkent wel sommige.  Germaine heeft veel ervaring met trusts in verschillende landen, zij kan u hierover uitgebreid adviseren.

Welk recht is van toepassing op de vererving en afwikkeling van de nalatenschap wanneer de nalatenschap zich (deels) in een ander land bevindt? Welke rechter is bevoegd, een Nederlandse rechter of een rechter in het buitenland? Voor Europa geldt sinds augustus 2015 de Europese Erfrecht Verordening, maar er zijn daarbuiten veel landen  waarop deze verordening niet van toepassing is.

Germaine zet haar jarenlange ervaring in om u te helpen uw internationale nalatenschap zo gunstig mogelijk af te wikkelen. Daarbij werkt zij waar nodig samen met locale specialisten, ook in het verre buitenland.

Inmiddels presenteren meerdere advocaten zich als adviseur voor de afwikkeling van buitenlandse (bestanddelen van) nalatenschappen. In de praktijk nemen zij vaak wel contact op met een buitenlandse adviseur maar controleren daarna niet of deze de wet wel goed toepast.
CBEA doet dat echter altijd wel, waar nodig in een uitgebreid eigen onderzoek.
Is dat nodig zult u denken? Ja, dat is nodig. Het komt te vaak voor dat buitenlandse advocaten klakkeloos het erfrecht uit hun eigen land toepassen als een nalatenschap in hun land openvalt. Dat is echter lang niet altijd het juiste recht, en toepassen van het verkeerde recht kan u veel geld schelen.

Een voorbeeld uit mijn praktijk?
Een cliënte was gerechtigd tot de nalatenschap van haar Italiaanse vader die een bedrijf had in Kroatië en daar ook overleed. De Kroatische advocaat van cliënte adviseerde een schikking met de vriendin van vader, omdat deze volgens Kroatisch erfrecht recht had op een deel van de nalatenschap. Maar de Kroatische advocaat had onvoldoende onderzoek gepleegd, en wist niet dat vader juridisch gezien in Duitsland woonachtig was, waar hij samenwoonde met zijn vriendin.
In mijn rapport toonde ik aan dat vader weliswaar regelmatig in Kroatië verbleef maar er niet woonde. Daarom was het recht van zijn woonplaats, Duitsland, van toepassing. Het Duitse erfrecht – dat ik in mijn rapport ook had onderzocht voor cliënte – geeft een samenwonende partner geen recht op een deel in de nalatenschap.
De Kroatische advocaat gaf uiteindelijk toe. Dit scheelde cliënte een aanzienlijk geldbedrag omdat zij nu gerechtigd was tot de gehele nalatenschap.

Dit is het specialistische werk dat CBEA als ervaren advocaat internationaal erfrecht voor u verricht. Zoals u begrijpt is samenwerken met of doorverwijzen naar een buitenlandse advocaat vaak onvoldoende om uw aanspraken op een nalatenschap te effectueren.