Erfgenaam

Erfgenaam

Een erfgenaam krijgt (een gedeelte van) de nalatenschap van een erflater.
Is er één erfgenaam, dan krijgt die de hele nalatenschap. Zijn er meer erfgenamen, dan krijgen die ieder een deel van de nalatenschap.  Welk deel, blijkt pas na de verdeling van de nalatenschap.
Erfgenamen kunnen worden benoemd in een testament waarin staat welke erfgenaam wat krijgt.
Dit noemen we “erfopvolging krachtens uiterste wilsbeschikking”
Als er geen testament is, dan staat in het Wetboek Erfrecht wie de erfgenamen zijn. Dat zijn eerst de man of vrouw van de overledene, dan de kinderen, dan broers en zussen en ouders van de overledene. Dit wordt “erfopvolging bij versterf” genoemd.