Nalatenschap

Nalatenschap

Nalatenschap is een verzamelnaam voor alles wat een erflater had toen hij overleed. In de nalatenschap zit al het geld van een erflater en alle zijn spullen. Maar ook alle schulden van de erflater behoren tot de nalatenschap, en sommige van zijn rechten en verplichtingen, en bijvoorbeeld kosten als die voor een uitvaart.
Een nalatenschap wordt ook wel “erfenis” genoemd.