Vereffenaar

Vereffenaar

Soms zegt de wet dat er een vereffenaar moet worden benoemd: iemand die wettelijk bevoegd is een nalatenschap af te wikkelen.
Zo’n benoeming is bijvoorbeeld nodig als de nalatenschap door een erfgenaam beneficiair wordt aanvaard.
Een vereffenaar moet een nalatenschap afwikkelen volgens de regels die in het Wetboek Erfrecht staan.

Er kunnen meer vereffenaars zijn.
Soms kunnen erfgenamen zelf vereffenaars zijn.
Vaak is de vereffenaar een advocaat of notaris.