Verdeling

Verdeling

Als er een positieve nalatenschap is, kan deze worden verdeeld. Dit gebeurt meestal nadat de schulden in de nalatenschap zijn voldaan. De verdeling is een afspraak die de erfgenamen zelf kunnen maken -met inachtneming van het testament.
Is er alleen nog geld over, dan wordt dat onder de erfgenamen verdeeld. Elke erfgenaam krijgt het gedeelte van het geld dat zo groot is als zijn erfdeel. Als er ook nog spullen zijn, dan moeten de erfgenamen onderling afspreken wie welke spullen krijgt.
Als er onenigheid ontstaat over de verdeling, kan een erfrechtadvocaat proberen die weg te nemen.