Erflater

Erflater

De persoon die overleden is, wordt “erflater” genoemd.
Al zijn geld, spullen en schulden, en sommige rechten en verplichtingen, worden verdeeld onder de erfgenamen.