Over ons

CBEA | Cross Border Erfrecht Advocatuur is het kantoor van Germaine Kuis

Germaine  heeft haar studie Notarieel recht en Nederlands recht-kwalificatie aan de Universiteit van Leiden doorlopen.
Zij heeft vanaf 1995 ervaring op gedaan als kandidaat-notaris in het vastgoed en (internationaal) ondernemingsrecht op een Zuidas-kantoor in Amsterdam.

Germaine is daarna verder gespecialiseerd in het internationaal privaatrecht.
Zij is jurist Internationaal Privaatrecht (IPR) bij het juridisch bureau van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie geweest. Daar heeft zij advies gegeven aan notarissen en rechters over internationale familie- en erfrecht-kwesties. Hierbij ging zij niet alleen in op de internationale verwijzingsregels, maar ook op het vreemde interne recht waarnaar werd verwezen. Zij is sindsdien gewend zich buitenlandse rechtsstelsels snel eigen te maken.

Sinds 2005 is Germaine als advocaat werkzaam, gespecialiseerd in het (internationaal) erfrecht, waarbij alle hiervoor genoemde vakgebieden samenkomen.
In 2011 heeft zij daarnaast ook nog de specialisatie-opleiding executele (NOVEX) gedaan, in 2012 gevolgd door de opleiding tot Register Estate Planner (Licent Academy).
Ook heeft zij het examen van de Vereniging voor Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN) met succes afgelegd.

Germaine heeft een sterk analytisch vermogen en kan complexe nalatenschappen met ondernemingsrechtelijke uitdagingen, bijvoorbeeld vanwege problemen in het bestuur van een Stichting Administratie Kantoor (STAK) bij familiebedrijven, goed afwikkelen.
Het voorkomen van conflicten is haar forte, maar als het op procederen aankomt, gaat zij volledig voor de belangen van haar client. Zij heeft een zeer sterk trackrecord op dat gebied. Indien nodig staat Germaine cliënten ook bij als adviseur/onderhandelaar in buitenlandse procedures. Samen met een buitenlandse proces-advocaat stuurt zij de procedure aan en zorgt ze dat alles voor cliënten zorgeloos verloopt.

Met haar achtergrond en ervaring is Germaine thuis in alle aspecten van een (internationale) boedel, waaronder complexe ondernemingsstructuren met een uitgebreide vastgoedportefeuille. De unieke combinatie van haar kennis en kunde maakt haar gewaardeerd in de erfrechtelijke praktijk en zeer vaardig in het afwikkelen van boedels waarvan familiebedrijven onderdeel zijn.
Zij kan met recht gezien worden als professionele Cross Border Erfrecht specialist.

Germaine beschikt over een uitgebreid netwerk van specialisten op haar vakgebieden zowel in Nederland als daarbuiten. Doordat zij zelf als kandidaat-notaris werkzaam is geweest, weet zij als geen ander om in samenwerking met notarissen boedels goed af te wikkelen.
Mocht er toch geprocedeerd moeten worden, dan heeft zij alles snel goed op de rit.
Germaine is ingeschreven in het register van estate planners (REP) en executeurs (NOVEX) en neemt deel aan werkgroepen op het gebied van boedelafwikkeling en internationale estate planning.
Germaine is lid van de Orde van Advocaten, ingeschreven bij de Vereniging van Erfrecht Advocaten (VEAN) en doet met plezier veel aan permanente opleiding.

Overweegt u inzet van een ervaren erfrechtdeskundige die uw belangen goed behartigt?
Bel of mail Germaine Kuis:
+31 (0) 629 027 283
g.kuis@cbea.nl