Vervanging

Belet en ontstentenisregeling CBEA

In het geval ik door omstandigheden tijdelijk of permanent niet in staat ben mijn praktijk uit te oefenen zal deze worden waargenomen door:

mr. M.E.L. Klein (Martine Klein) en mr. C.A.J.M. van Waes (Van Waes mediation en advocatuur)

Indien deze situatie van toepassing is, zullen zij conform het daarvoor opgestelde waarnemingsprotocol worden ingelicht, en zullen zij contact opnemen met de cliënten die op dat moment een lopende zaak hebben bij CBEA.