Erfdeel

Erfdeel

Een erfdeel is een deel van een nalatenschap.  Een nalatenschap wordt verdeeld in evenveel delen als er erfgenamen zijn. Een testament of het Wetboek Erfrecht bepaalt welke erfgenaam welk erfdeel krijgt.