testament en Levenstestament

Er bestaan sinds enige tijd twee termen die mensen in verwarring maken; het testament en het Levenstestament. Wat is nu het verschil?

Testament

In een testament regel je allerlei zaken voor na je overlijden. Bijvoorbeeld hoe en onder wie jouw erfenis wordt verdeeld (erfgenamen en/ of legatarissen) en wie jouw erfenis afwikkelt ( een executeur). Het is niet altijd nodig om een testament te maken. De wet regelt namelijk wie er van je erft als je geen testament hebt gemaakt. De langstlevende echtgenoot krijgt de goederen toebedeeld en de kinderen krijgen een vordering op de langstlevende ouder. Lees verder “testament en Levenstestament”

Op welke informatie heeft een onterfd kind recht?

Een onterfd kind kan een zogenaamde legitieme portie inroepen. Dit houdt in dat er ondanks een onterving toch een vordering is van het kind op de nalatenschap van de overleden ouder. Om uit te kunnen rekenen hoe groot die vordering is, moet een onterfd kind wel informatie krijgen van de erfgenamen over de omvang van de nalatenschap maar ook van eerder gedane giften. Lees verder “Op welke informatie heeft een onterfd kind recht?”