testament en Levenstestament

Er bestaan sinds enige tijd twee termen die mensen in verwarring maken; het testament en het Levenstestament. Wat is nu het verschil?

Testament

In een testament regel je allerlei zaken voor na je overlijden. Bijvoorbeeld hoe en onder wie jouw erfenis wordt verdeeld (erfgenamen en/ of legatarissen) en wie jouw erfenis afwikkelt ( een executeur). Het is niet altijd nodig om een testament te maken. De wet regelt namelijk wie er van je erft als je geen testament hebt gemaakt. De langstlevende echtgenoot krijgt de goederen toebedeeld en de kinderen krijgen een vordering op de langstlevende ouder.

Veel mensen willen echter zelf regelen hoe de erfenis wordt verdeeld. Er kunnen ook andere redenen zijn om een testament te maken. Bijvoorbeeld als je geldbedragen of bepaalde spullen wilt vermaken aan een specifieke begunstigde, bijvoorbeeld een geldbedrag aan het goede doel of een auto aan een neefje. Voor sommige regelingen hoef je geen testament te maken. Sommige zaken kun je vastleggen in een codicil. Een codicil maak je zelf, hoe je dat doet lees je door hier te klikken.

Levenstestament

In het levenstestament wijs je een vertrouwenspersoon aan die namens jou beslissingen neemt als je dat zelf tijdelijk of definitief niet meer kunt of niet wilt. Bijvoorbeeld omdat je de rompslomp niet meer wilt als je op hoge leeftijd bent. Of als je door ziekte zelf je zaken niet meer kunt regelen, bijvoorbeeld het betalen van rekeningen, het bijhouden van je administratie en het doen van belastingaangiften, maar ook het zorgen voor je huisdieren etc.

In een levenstestament kun je ook opnemen wat er moet gebeuren als je niet meer thuis kunt wonen. Wil je dan thuis verpleegd worden of toch naar een verpleeghuis? En wat moet er met je huis en inboedel gebeuren als je niet meer thuis kunt wonen?

Ook kan in een levenstestament staan welke medische behandelingen je wel en niet wilt ondergaan en wie er gewaarschuwd moet worden als je komt te overlijden.

Een Levenstestament kan juist voor ondernemers (en met name ZZP’ers en MKB’ers) van belang zijn. Zij hebben vaak onvoldoende geregeld wat er met het bedrijf moet gebeuren als zij plotsklaps niet meer in staat zijn om hun bedrijf te leiden. Dat kan kortstondig zijn vanwege ziekenhuisopname maar ook langdurig zoals bij een coma of een hersenaandoening.

In beide gevallen is het verstandig u te laten adviseren door een erfrechtspecialist die ook verstand heeft van ondernemingsrecht en onroerend goed en die daarnaast register estate planner is zodat u ook fiscaal een correct advies krijgt. CBEA | Cross Border Erfrecht Advocatuur is op al deze complexe gebieden specialist en staat u graag bij met het opstellen van uw (levens)testament.