testament en Levenstestament

Er bestaan sinds enige tijd twee termen die mensen in verwarring maken; het testament en het Levenstestament. Wat is nu het verschil?

Testament

In een testament regel je allerlei zaken voor na je overlijden. Bijvoorbeeld hoe en onder wie jouw erfenis wordt verdeeld (erfgenamen en/ of legatarissen) en wie jouw erfenis afwikkelt ( een executeur). Het is niet altijd nodig om een testament te maken. De wet regelt namelijk wie er van je erft als je geen testament hebt gemaakt. De langstlevende echtgenoot krijgt de goederen toebedeeld en de kinderen krijgen een vordering op de langstlevende ouder. Lees verder “testament en Levenstestament”