Op welke informatie heeft een onterfd kind recht?

Een onterfd kind kan een zogenaamde legitieme portie inroepen. Dit houdt in dat er ondanks een onterving toch een vordering is van het kind op de nalatenschap van de overleden ouder. Om uit te kunnen rekenen hoe groot die vordering is, moet een onterfd kind wel informatie krijgen van de erfgenamen over de omvang van de nalatenschap maar ook van eerder gedane giften. Lees verder “Op welke informatie heeft een onterfd kind recht?”